1. ชำระด้วยเงินสด หน้าเคาร์เตอร์บริการ

2. โอนชำระผ่านบัญชีธนาคาร

3. ชำระเงินออนไลน์เงินออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต